in memoriam
Kincs Lajos
Piarista pap, tanár
1913 október 8. - 2003. augusztus 28.

Piarista logó Kincs Lajos Piarista pap, tanár Piarista logó


Gyújts te is egy gyertyát! - Light a candel, you too!
Gyújts te is egy virtuális gyertyát Kincs tanár úr emlékére!
rememberedbyus.com/KincsLajos


A Zala megyei Bucsután született 1913. október 8-án. Gimnáziumi éveit Nagykanizsán és Kecskeméten töltötte. A Piarista Rendbe 1930. augusztus 27-én lépett. 1933-tól 1939-ig telológiát tanult a Rend főiskoláján. Egyetemi tanulmányai során latin-görög szakos tanári diplomát és gyorsírástanítói oklevelet szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Kincs Lajos Piarista pap tanár
1936. szeptember 8-án tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1939. június 18-án szentelték pappá. 1939-től az iskolák államosításáig Veszprémben volt gimnáziumi tanár, majd azután is Veszprémben maradt a püspöki teológiai előkészítő iskola tanáraként,  illetve a Szent Margit plébánia segédlelkészeként.
Kincs Lajos Piarista pap tanár
1950-től - az orosz nyelvtanári diplomát is megszerezve - a budapesti gimnáziumban tanított. 1956 és 1970 között a Katolikus Középiskolai Főhatóság szekfelügyelője volt. 1978-ban ment nyugdíjba, de továbbra is tanított, egészen 1998-ig, sőt 2001-ig még a Kalazantinum latin tanára is volt.
Kincs Lajos Piarista pap tanár
1970-től 2000-ig szabadidejének nagy részét szeretett kertjében, Budakeszin töltötte.
Kincs Lajos Piarista pap tanár
Öregdiákjai szinte naponta felkeresték, hisz rendkívül szeretetre méltó, igazságos, szerény embert ismertek meg benne, akihez végig ragaszkodtak.
Kincs Lajos Piarista pap tanár

Piarista tanárok 1973 - fotó Koós Gyula
állnak:
Diószegi Lajos (biológia-kémia), Dr. Gál István
(történelem), Veszprémi Tibor (matek), Dr. Somogyi Zoltán,
Borján Tibor (magyar-töri), Dr. Soczó Ferenc (magyar),
Kovács Mihály (fizika), Szilágyi Géza (torna), Dr. Medvigy
Mihály, Vízvári László (földrajz), Dr. Galambos László
(latin), Dr. Fekete Antal (magyar-német), Dr. Jelenits
István (magyar, hittan), Varga László (mat-fiz)
ülnek:
Dr. Hegyi Ferenc, Szemenyei László (biológia), Mészáros Imre,
Dr. Darvas Mihály (igazgató, rajz), Kemenes László (ig. h.,
francia), Dr. Magyar István, Pogány János (mat-fiz), Kincs
Lajos (orosz, osztályfőnök), László Mihály (kémia)

(a névsorért köszönet Vízhányó Zsolt Sch.P. ig.-nak)

Szöveg forrása: gyászjelentés (pdf file)
Fotók: Koós Gyula fotóművészÉrettségi tabló 1969-73 4b o.f.: Kincs Lajos - forrás: Vízhányó Zsolt Sch.P. ig.


Talán sokan emlékeztek még rá... Ha van fényképed, vagy kedvet érzel magadban, hogy írj valamit, ami személyes és kapcsolódik Kincs tanár úrhoz... nosza! Ide küldheted: postmaster@in-memoriam.hu

Koós Tamás

Gyújts te is egy gyertyát! - Light a candel, you too!
Gyújts te is egy virtuális gyertyát Kincs tanár úr emlékére!
rememberedbyus.com/KincsLajos

 

 

www.in-memoriam.hu 

www.in-memoriam.hu

e-mail: postmaster@in-memoriam.hu